We wtorek, 15 września, zakończyły się w Korbielowie rekolekcje dla osób zainteresowanych duchowością dominikańską realizowaną przez świeckich.

Uczestniczyło w nich 38 osób, w tym dwunastu tercjarzy (z fraterni w Łodzi, Gidlach, Bytomiu, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie) oraz przedstawiciele Rady Prowincjalnej Świeckich Dominikanów w Polsce, którzy wraz z ojcami z Domu Rekolekcyjnego pełnili rolę gospodarzy.

Konferencje głosił o. Aleksander Koza, który przypominał, że Zakon Dominikański powstał specjalnie dla kaznodziejstwa i zbawienia dusz. Stąd, jak podkreślał, jednym z podstawowych kryteriów rozpoznania powołania do Zakonu jest pozytywna odpowiedź na pytanie, czy obchodzi mnie zbawienie innych ludzi, czy czuję odpowiedzialność za swoją i innych więź z Chrystusem („Panie, co będzie z grzesznikami?”).

Ojciec Koza zwrócił także uwagę, że integralną cechą św. Dominika była radość, dzięki której wkradał się z Dobrą Nowiną do wszystkich serc.

W ciągu czterech dni uczestnicy mieli okazję do modlitwy, wędrówek po górach (także w milczeniu, by móc kontemplować usłyszane Słowo), a także spotkań i rozmów, który dotyczyły aktualnej sytuacji Kościoła, rozpoznawania znaków czasu i adekwatnego reagowania na przychodzące wyzwania. Wiele osób zadawało pytania dotyczące funkcjonowania trzeciej gałęzi Zakonu, życia we fraterniach.