Obchód ten posiada w naszym Zakonie własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

Najpierw jednak tradycyjna antyfona do św. Jacka, do dziś śpiewana w klasztorach dominikańskich w Polsce (i nie tylko).

 

Ave florum flos Hyacinthe

 

Ave, florum flos, Hyacinthe,

omni flore purior.

Ave, gemma pretiosa,

cunctis gemmis clarior.

Ave, protector omnium
ad te confugientium.

Ave, caelestis incola:

succurre prece sedula.

O Hyacinthe sanctissime,

o Confessor dulcissime. 

Witaj, Kwiecie nad kwiaty, Jacku,
z wszystkich kwiatów najczystszy!
Witaj, Kamieniu drogocenny,
z wszystkich kamieni najświetniejszy!
Witaj, Opiekunie wszystkich,
do Ciebie się zwracamy!
Witaj, Mieszkańcu niebios;
pospiesz troskliwie z modlitwą!
O, Jacku najświętszy,
o, Wyznawco najsłodszy!

 

Na Godzinę Czytań

1. Twój sługa Jacek, o Panie,
Nad wszystko Ciebie miłował,
A Tyś go posłał z rozkazem
Głoszenia Dobrej Nowiny.

2. Dla Ciebie szedł poprzez rzeki
I stepy słońcem palone;
Dla Ciebie trudy ponosił,
Szukając dusz zapomnianych.

3. Żarliwe serce mu dałeś,
Spragnione łaski dla świata,
A jego słowa płonęły
Miłością Ciebie i ludzi.

4. Nie pragnął innej nagrody,
Jak tylko Ciebie samego,
I rąk najczulszych opieki
Maryi, Matki niebieskiej.

5. Jak szukał niegdyś ratunku,
Na własnym płaszczu żeglując,
Niech dziś przeprawi nas pewnie
Na brzeg wieczystej ojczyzny.

6. Niech Tobie, Ojcze i Synu,
I Duchu, Dawco pociechy,
Na zawsze będzie podzięka
Za tak możnego patrona. Amen.

 

Na Jutrznię

1. Niech język i serce wychwala
Świętego Jacka zasługi,
Gdy on już w nieba światłości
Nagrodą Boga się cieszy.

2. Wsławiony życiem bez skazy,
Poświadczał słowo cudami,
A to, co poznał w modlitwie,
Rozdzielał hojnie wśród ludzi.

3. Panował nad wichurami,
Ujarzmiał fale swą mocą,
By przejście pewne i suche
Dla jego kroków dawały.

4. Na jego rozkaz umarli
Wstawali znowu do życia,
Chodzili chromi, a ślepi
Widzieli Pana potęgę.

5. Niech Ciebie, Boże Jedyny,
Wysławia pieśń odkupionych,
A Ty, przez Jacka modlitwy,
W niebiosach daj nam zamieszkać. Amen.

 

Na Nieszpory

1. Radosnym hymnem sławimy
Świętego Jacka wspomnienie
I wsparci jego opieką
Składamy hołd Wszechmocnemu.

2. Dominik, wódz, prawodawca,
Przyłączył go do wspólnoty,
A wtedy Jacek ukazał,
Jak umie być apostołem.

3. Odważnie poszedł śladami
Swojego nauczyciela;
Pogardził światem i wybrał
Zwycięstwo prawdy nad kłamstwem.

4. To jego swoją pociechą
Wspomogła czysta Dziewica;
Przez niego ludziom się jawi
Cudowna łaska Chrystusa.

5. Niech Ciebie, Boże Jedyny,
Wysławia pieśń odkupionych,
A Ty, przez Jacka modlitwy,
W niebiosach daj nam zamieszkać. Amen.