W dniach 11-13 lipca Rada Prowincjalna odwiedziła fraternię w Sofii.

Delegacja rady prowincjalnej świeckich dominikanów wraz z o. Dariuszem Kantypowiczem, prowincjalnym promotorem fraterni w Polsce, przebywała w Sofii na zaproszenie tamtejszej fraterni, która od marca 2015 r. jest oficjalnie przyłączona do polskiej prowincji.

Przedstawiciele rady prowincjalnej spotkali się z fraternią – na modlitwie, Mszy św., a także w mniej formalnych okolicznościach: na agapie w ogródku jednej z sióstr i podczas wspólnego zwiedzania Sofii i Płowdiwu.

Ważnymi punktami wizyty były także spotkania z dwoma biskupami: z Christo Projkowem, egzarchą Kościoła Greckokatolickiego w Sofii (który bardzo wspiera fraternię, w jego siedzibie odbywają się cotygodniowe spotkania tercjarzy, tam też zorganizowano nocleg dla rady prowincjalnej podczas jej pobytu w Bułgarii) oraz z biskupem Georgijem Jowczewem, katolickim ordynariuszem diecezji Sofii i Płowdiwu.

Wśród prawosławnych i niewierzących

Wspólnota w Bułgarii zaczęła się kształtować w 1991 r., a formalnie została erygowana 25 listopada 2005 r. – w dniu św. Katarzyny Aleksandryjskiej, protektorki Zakonu Kaznodziejskiego i patronki fraterni. Początkowo została przyłączona do Wikariatu Generalnego Węgier. Od początku aż do dziś jej asystentem był i jest o. Marek Grzelczak. Od momentu powstania fraternia ma ścisłe związki z Polską: większość jej członków zna język polski, a bracia dominikanie z Polski przyjeżdżają do Sofii, by głosić tam rekolekcje.

W Bułgarii jest niewielu katolików, głównym wyznaniem jest prawosławie, jednak w rzeczywistości duży odsetek społeczeństwa stanowią osoby praktycznie niewierzące. Stąd rola fraterni, choć liczy ona zaledwie 9 osób, jest nie do przecenienia. Świadectwo życia i wiary, które składają w swoich środowiskach, to prawdziwe, codzienne apostolstwo.