W czerwcu fraternia bł. Jordana i bł. Diany w Szczecinie miała powody do świętowania.

W środę, 10 czerwca, odbyły się obłóczyny 11 osób (w tym trzech małżeństw), które tym samym rozpoczęły nowicjat. Przez najbliższy rok będą oni poznawać Regułę świeckich dominikanów i włączać się coraz bardziej w życie fraterni.

Natomiast w uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca, podczas parafialnej Mszy św. o godz. 18.00 trzy osoby złożyły przyrzeczenia życia według Reguły Fraterni Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego: dwie osoby na jeden rok, a trzecia – na całe życie.

W obu tych wydarzeniach uczestniczyli zaproszeni goście i ojcowie ze szczecińskiego klasztoru. Po oficjalnych uroczystościach świętowano podczas agapy.

Fraternia szczecińska, która w październiku 2014 r. obchodziła jubileusz dziesięciolecia powstania, liczy obecnie ponad 30 osób.