Do włączenia się w Jubileusz Zakonu wzywa Rodzinę Dominikańską prowincjał polskich dominikanów, o. Paweł Kozacki.

W liście z 24 maja ƒo. Kozacki przypomniał najpierw wskazania ostatniej Kapituły Prowincjalnej na temat zbliżającego się świętowania 800 lat istnienia Zakonu:

Zbliżający się Jubileusz Zakonu może być dla każdego z nas czasem odkrywania Boga, który żyje i nieustannie działa w naszych sercach i naszych wspólnotach. W ten sposób historia życia każdego z nas staje się częścią historii całego Zakonu.

Zwrócił również uwagę, przypominając słowa generała Zakonu skierowane do świeckich dominikanów, że byłoby niepowetowaną stratą, gdyby przy świętowaniu Jubileuszu zabrakło kogoś z Rodziny Dominikańskiej. „Rok 2016 jest szansą (…) na odnowienie łączących nas więzi i odkrycie wspólnoty drogi, którą kroczymy złączeni wizją św. Ojca Dominika” – napisał prowincjał.

Wśród zasadniczych celów świętowania jubileuszu 800-lecia dominikanów znalazły się: odkrywanie na nowo charyzmatu św. Dominika, aktualizacja obecnych dzieł i wyzwań dominikańskich oraz promocja Zakonu i popularyzacja duchowości dominikańskiej. Ojciec Kozacki zwrócił się do wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej, by „odważnie przedstawiali swoje propozycje i pomysły przeorom naszych klasztorów, by nie bali się robić «Franciszkowego» rabanu i dawali w ten sposób wyraz swojego zakorzenienia w duchowości głosicieli Słowa”.

Jednym z najbardziej wyrazistych elementów przyszłorocznych obchodów będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Przybyłym pielgrzymom mają towarzyszyć m.in. relikwie bł. Piotra Jerzego Frassatiego, którego postać „ma przypominać młodym o powołaniu do świętości realizowanej w świecie”. Jak poinformował o. Kozacki, trwają starania, aby przyjazd relikwii do Polski połączyć także z ich peregrynacją po ośrodkach dominikańskich.

Na zakończenie swojego listu prowincjał polskich dominikanów wyraził głębokie przekonanie, że „stoimy przed szansą odkrycia i odnowienia radości i szczęścia, płynących z wierności Bogu, wspólnocie i naszemu powołaniu”.