W sobotę, 6 czerwca, świeccy dominikanie z Tarnobrzega pojawili się w Opatowie.

Władze tego miasta we współpracy z klasztorem bernardyńskim zorganizowały I Turniej Rycerski o strzałę bernardyna Jana. W Roku Życia Konsekrowanego była to też okazja do zaprezentowania zakonów działających na terenie Polski południowo-wschodniej.

Na zaproszenie gwardiana klasztoru bernardynów ośmioosobowa delegacja dominikanów z Tarnobrzega udała się do Opatowa. Nasz Zakon reprezentowany był przez członków dwóch gałęzi. Braci dominikanów reprezentowali o. Krzysztof Parol i o. Wojciech Ożóg. Świeckich członków zakonów reprezentowali natomiast Grzegorz Sadok Drzymała, Maria Kawalec, Bernadeta Małgorzata Węcowska, Jacek Urbański i nowicjusz, Marcin Indyk.

Po przygotowaniu prezentacji na zarezerwowanym dla nas stanowisku dominikanie z Tarnobrzega wzięli udział we Mszy koncelebrowanej przez kilkudziesięciu księży zakonnych i diecezjalnych. Na zakończenie Mszy św. o. Wojciech Krok, przeor dominikańskiego klasztoru w Sandomierzu, poświęcił przed kościołem figurę św. Franciszka.

Po Mszy św. każdy z zaproszonych zakonów ze sceny charakteryzował licznie zgromadzonej publiczności swój wyjątkowy charyzmat. Charyzmat dominikańskiego oddania Prawdzie i obrony wiary przybliżył o. Wojciech Ożóg, asystent Fraterni św. Jacka Odrowąża w Tarnobrzegu.

Odwiedzający nasze stanowisko goście otrzymali broszurki informacyjne i ulotki na temat duchowości dominikańskiej oraz jego świeckich członków. Bardzo cenna była także wymiana doświadczeń życia zakonnego w zgromadzeniach regularnych oraz trzecich zakonach działających na terenie Polski i poza jej granicami.