Obchód ten posiada w naszym Zakonie własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

Na Godzinę Czytań

1. Nadszedł dzień chwalebny,
Kiedy wśród ciemności
Światło zajaśniało.

2. Bowiem Piotr ukazał
Światu nieprawemu
Czyste obyczaje.

3. On, świat opuściwszy,
Wstąpił do Zakonu
Świadków Ewangelii.

4. Stał się cnót przykładem,
Zbawienia zwierciadłem
I wzorem świętości.

5. Siejąc ziarno prawdy
I błędy niwecząc
Walczył bronią słowa.

6. Święty z rąk bezbożnych
Śmierć okrutną poniósł,
Mężnie znosząc ciosy.

7. Męczennik Chrystusa
Wkracza w bramy nieba,
Dzierżąc w dłoni palmę.

8. Udział ma w radościach
Wiecznych oraz w nieba
Chwale nieustannej.

9. Niech więc nas swą łaską
Bóg hojnie obdarzy
Za przyczyną Piotra.

10. I po utrapieniach
Niech udzieli chwały
Przez wiek nieskończony. Amen.

 

Na Jutrznię

1. Oto dzień wielkiej radości
Dzisiaj przynosi nam niebo,
Bo Piotr, niezłomny męczennik,
Do tronu chwały już dotarł.

2. Choć miał rodziców błądzących,
Wiarę od dziecka wyznawał
I Bogu służyć zapragnął
W jarzmie świętego ubóstwa.

3. Wszelakim trudem i pracą
Ćwiczył swe ciało i ducha,
Bo dążyć pragnął w pokorze
Za ojcem swym, Dominikiem.

4. Ten mężny rycerz Chrystusa,
Co przez męczeństwo zwyciężył,
W nienaruszonej czystości
Wytrwał do końca dni swoich.

5. Niech chwała będzie na wieki
Ojcu i Jego Synowi,
I Tobie, Pocieszycielu,
Przez wszystkie wieki bez końca. Amen.

 

Na Nieszpory

1. Niech się w jasności weseli
Kościół jak matka najlepsza,
Bo Piotr męczennik już w niebie
Wiecznej zażywa radości.

2. Czysty, ubogi, pokorny,
Bogu bez reszty oddany,
Bożemu prawu uległy,
Nauczał słowem i czynem.

3. Gdy wiarę ludu umacniał
Głoszeniem Bożej nauki,
Zginął zabity za wiarę
Z ręki bezbożnych oprawców.

4. Stojąc na wiary opoce,
Wierność zachował Piotrowi
I zdobył bojem zwycięskim
Opokę, którą jest Chrystus.

5. Tobie, wszechmocny nasz Panie,
Coś w Trójcy jednym jest Bogiem,
Cześć, uwielbienie i chwała
Niech będzie teraz i zawsze. Amen.