Ta litania jest znana zwłaszcza w Sandomierzu.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Bogarodzico, módl się za nami.
Królowo męczenników, módl się za nami.

Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami za wiarę umęczeni, módlcie się za nami.
Wielka ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego, módlcie się za nami.
Wierni strażnicy owczarni Chrystusowej, módlcie się za nami.
Nauczyciele życia doskonałego, módlcie się za nami.
Mężowie pełni ducha Bożego, módlcie się za nami.
Groźni dla potęgi piekieł przez naukę swoją, módlcie się za nami.
Dla rozrostu i prac apostolskich uważani przez piekło za nieprzyjaciół, módlcie się za nami.
Wydzierający dusze z mocy piekielnych, módlcie się za nami.
Gwiazdy jasno świecące w Kościele Bożym, módlcie się za nami.
Przykładem cnót swoich narody pogańskie nawracający, módlcie się za nami.
Głosiciele prawd wiary narodowi kumańskiemu, módlcie się za nami.
Uwielbieni synowie Najświętszej Maryi Panny, módlcie się za nami.
Drogie kamienie w koronie Króla nieśmiertelnego, módlcie się za nami.
Lilie czyste i nie zmazane, módlcie się za nami.
Za grzechy nasze krew swoją niewinną przelewający, módlcie się za nami.
Osobliwi miasta Sandomierza patronowie, módlcie się za nami.
Którym złote litery śmierć męczeńską oznajmiły, módlcie się za nami.
Nieustraszeni na głos każący im schylać głowy pod miecz barbarzyński, módlcie się za nami.
Radośnie przyjmujący śmierć męczeńską, módlcie się za nami.
W czasie modlitwy rozniesieni na szablach pogańskich, módlcie się za nami.
Zasługujący dokończyć Salve Regina przed tronem Pana, módlcie się za nami.
Obmywający krwią swoją mury kościoła świętego Jakuba, módlcie się za nami.
Obierający Jezusa za nagrodę swych cierpień, módlcie się za nami.
Przykładzie cierpliwości w boleściach, módlcie się za nami.
Chwało i obrono kraju naszego, módlcie się za nami.

Abyśmy w zdrowiu duszy i ciała trwali, módlcie się za nami.
Abyśmy do grzechów naszych nie powracali, módlcie się za nami.
Abyśmy w wierze świętej stałymi i mocnymi byli, módlcie się za nami.
Abyśmy za waszym przykładem w obronie Kościoła i wiary świętej życia naszego nie szczędzili, módlcie się za nami.
Abyśmy bez skruchy i żalu nie umierali, módlcie się za nami.
Abyśmy zasłużyli cieszyć się z wami w wieczności, módlcie się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Niech nam pokaże Ciebie, Panie Jezu Chryste, po tym wygnaniu łaskawa i litościwa Panna Maryja, Matka Twoja, którą błogosławiony Sadok z Towarzyszami wśród nieprzyjacielskich pocisków nieustannie pozdrawiali i pożądaną koronę męczeństwa odebrać zasłużyli. Amen.