Obchód ten posiada w naszym Zakonie własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

Na Godzinę Czytań i Nieszpory

1. Odwieczne światło i Rządco wszech czasów,
Ty, który hojnie obdarzasz dobrami,
Nagrodą chwały wieńczysz swych żołnierzy,
Wiernie za Tobą idących do boju.

2. Dziś, kiedy wszyscy chwałę Ci śpiewamy,
Czcząc Twego sługę, sławnego biskupa,
Mamy nadzieję, że na jego prośby
Nieba podwoje zechcesz nam otworzyć.

3. Prosimy ciebie, święty Antoninie,
Zjednaj nam łaskę u tronu Bożego,
Byśmy doczesne troski pokonali
I wieczną chwałą cieszyli się w niebie.

4. Cześć, chwała Ojcu, moc i uwielbienie
Synowi oraz Pocieszycielowi,
Bogu samemu, w Trójcy Jedynemu,
Którego władza trwa na wieki wieków. Amen.

 

Na Jutrznię

1. Blask twoich cudów rozprasza
Nocne ciemności na ziemi,
Gdy twoje życie i świętość
Sławimy dziś, Antoninie!

2. Przez czystość życia twojego
I mądrość z czynów płynącą,
Stałeś się wzorem pasterza
I opiekuna ubogich.

3. Z ciszy zakonnej klauzury,
Z życia pełnego umartwień
Pan ciebie wyniósł wysoko,
Byś był biskupem Florencji.

4. Służyłeś wielu swą radą
I pomoc niosłeś w potrzebie,
Nas także wspieraj ochotnie,
Byśmy w wierności wytrwali.

5. Niech Bogu Ojcu brzmi chwała
Wraz z Synem i Duchem Świętym;
Niech Bóg udziela nam łaski
Za Antonina modlitwą. Amen.