Trwają starania o rozpoczęcie procesu informacyjnego dominikańskiej tercjarki.

Podejmują je między innymi br. Feliks Grabowiec OFMConv i o. Celestyn Napiórkowski OFMConv. Życie tercjarki dominikańskiej z Lublina zostało opisane w wydanej w 2014 roku książce „40 lat pod krzyżem. Siostra Róża Wanda Niewęgłowska 1926-1989”.

Niedawno Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik wyraził zgodę na druk modlitwy o beatyfikację s. Róży (autorstwa ks. abp. Bolesława Pylaka). Oto treść modlitwy:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, uwielbiam Cię za wszystkie łaski, którymi obdarzyłeś siostrę Różę Wandę. Dziękuję Ci za jej gorącą miłość ku Tobie, za jej ufne zawierzenie Twojemu miłosierdziu, z jakim niosła przez życie brzemię cierpienia.
Ojcze Przedwieczny, zechciej przyjąć cierpienia i modlitwy siostry Róży, które w duchowej łączności z odkupieńczą ofiarą Twego Jedynego Syna i boleścią Niepokalanej Matki zaniosła do Ciebie w naszej intencji. Boże Miłosierny, jeżeli jest to zgodne z najświętszą wolą Twoją, racz za jej wstawiennictwem udzielić mi łaski… (należy wymienić konkretną prośbę).
Proszę Cię także pokornie o beatyfikację siostry Róży Niewęgłowskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Więcej informacji o s. Róży Wandzie Niewęgłowskiej można znaleźć m.in. w artykule Jacka Popko oraz w tekście Justyny Jarosińskiej.