Obchód ten posiada w naszym Zakonie własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

Na Godzinę Czytań i Jutrznię

1. Radosne światło opromienia ziemię
I nas przynagla do wspólnej modlitwy,
By chwalić Boga za cudowne dzieła,
Których dokonał On przez swoich świętych.

2. Dzisiaj sławimy świętą Katarzynę,
Niewiastę mężną i troskliwą matkę,
Która w swym życiu głębię kontemplacji
Łączyła z pełną poświęcenia pracą.

3. Jej to objawił Boski Oblubieniec
Przepastne głębie miłosierdzia Boga
I los grzeszników, których współczująca
Pragnie ratować od zguby wieczystej.

4. Tę Bożą prawdę zawiera w swych pismach
Sama niewprawna w sztuce alfabetu,
Ucząc, że Jezus jest mostem łączącym
I prowadzącym grzeszników do Ojca.

5. Żarliwie troszczy się o Kościół święty
I namiestnika Chrystusa na ziemi,
I nie ustaje w usilnych błaganiach,
Aby powrócił na rzymską stolicę.

6. Jedna zwaśnione miasta włoskiej ziemi
I śle gorące listy w różnych sprawach,
A jej modlitwa obejmuje wszystko,
Co do zbawienia koniecznie potrzebne.

7. Pan ją wyróżnił za jej święte życie
I obdarował stygmatami męki,
Które, nie krwawe, lecz na wzór promieni
Na swoim ciele za życia nosiła.

8. Niech nam wyjedna teraz wstawiennictwo
Ta, którą dzisiaj wysławiamy wspólnie;
I nam pomoże złączyć się z świętymi
W radości nieba i chwale wybranych. Amen.

 

Na Nieszpory

1. Wieczornym hymnem sławimy cię, siostro,
Wielka mistrzyni życia duchowego,
Która nasz Zakon przyozdabiasz chwałą,
O Katarzyno!

2. Doktorze wiary, patronko Europy,
Przykładzie cnoty i wzorze modlitwy,
Spraw, byśmy byli solą dla tej ziemi
I światłem świata.

3. Dopomóż, aby nasze kaznodziejstwo
Płynęło z ciszy kontemplacji Prawdy,
Byśmy mówili z Bogiem lub o Bogu,
Tak jak Dominik.

4. Błogosław wszystkim, którzy ciebie mają
Za swoją matkę, wzór i opiekunkę;
Pomóż wypełniać wiernie powołanie
Dominikańskie.

5. Boże Jedyny, który jesteś źródłem
Wszelkiej świętości i naszą nadzieją,
Połącz nas kiedyś z świętą Katarzyną
W radości nieba. Amen.