W rekolekcjach uczestniczyło również czworo przedstawicieli fraterni pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Sofii, która na swoją prośbę decyzją generała Zakonu została włączona do polskiej prowincji.

Uroczyste przyjęcie świeckich dominikanów z Bułgarii odbyło się w sobotę, 14 marca, podczas Mszy św. o godz. 12.00 sprawowanej w krakowskim klasztorze dominikanów przez o. Dariusza Kantypowicza, prowincjalnego promotora fraterni świeckich św. Dominika. We wspólnej modlitwie uczestniczyły siostry i bracia z trzech fraterni krakowskich i ich asystenci.

Stojąc przed ołtarzem przedstawiciele fraterni z Sofii wypowiedzieli uroczyście antyfonę do św. Jacka Ave florum.

Związki fraterni sofijskiej z Polską trwają od dawna, większość jej członków zna język polski. Od wielu lat asystentem tej fraterni (mimo że formalnie należała ona wcześniej do Wikariatu Węgier) jest o. Marek Grzelczak.

W sobotę, 14 marca, wysłuchaliśmy dwóch konferencji rekolekcyjnych: o. Mateusz Przanowski mówił o pokucie, a o. Tomasz Gałuszka – o początkach Zakonu Kaznodziejskiego.

Tego dnia odbyło się także spotkanie Rady Prowincjalnej i świeckich dominikanów z Sofii z braćmi studentami z krakowskiego Kolegium Filozoficzno-Teologicznego. Opowiedzieliśmy im o naszej gałęzi Zakonu, odpowiadaliśmy na pytania o to, na czym polega życie świeckiego dominikanina, do czego jesteśmy zobowiązani, jakimi motywacjami kierowaliśmy się wstępując do Zakonu, czym zajmujemy się w naszych środowiskach.

Na zakończenie rekolekcji w niedzielę przy grobie świętego Jacka odmówiliśmy wspólnie litanię dominikańską w intencjach całej Polskiej Prowincji.

Przy okazji rekolekcji Rada Prowincjalna omówiła sprawy bieżące, m.in. czerwcowe spotkanie mistrzów formacji, którego celem będzie refleksja nad tożsamością świeckich dominikanów w oparciu o materiały, przygotowane przez ostatnie trzy lata przez komisję ds. formacji, która w lutym tego roku zakończyła prace.