Wspomnienie to posiada własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

Na Jutrznię

1. Już ciemność nocy ustaje
I nowy dzień się przybliża;
W nim Katarzyny zasługi
I liczne cuda sławimy.

2. Witaj nam ty, która z krzyża
I męki czerpiesz naukę;
Ofiaro Bożej miłości,
Lilio czystości dziewiczej.

3. Pomóż nam zdążać za tobą
Królewską drogą miłości,
I nasze serca rozpalaj
Serca Twojego płomieniem.

4. Wyrzeźbij w naszych umysłach
I w sercach naszych umocnij
Stygmaty Męki Chrystusa,
Które na sobie nosiłaś.

5. O Jezu, synu Maryi,
I miłośniku dziewictwa;
Niech Ciebie duchy przeczyste
Wielbią na wieki bez końca. Amen.

 

Na Nieszpory i Godzinę Czytań

1. Szczęśliwa jesteś, dziewico,
Ponieważ tobie Duch Święty
Odebrał serce cielesne,
A sercem z nieba obdarzył.

2. Ciebie, szczęśliwa dziewico,
Poślubił sobie Król dziewic
I pośród niebian radości
Przyjął do swojej komnaty.

3. Król męczenników dał tobie
Krzyż i koronę cierniową
I na swym ciele dziewiczym
Nosiłaś Jego stygmaty.

4. Odtąd już jesteś złączona
Po czasu kres z Królem chwały;
Pomóż, abyśmy na zawsze
Ochoczo lgnęli do Boga.

5. O Jezu, Synu Maryi,
I miłośniku dziewictwa,
Niech Ciebie duchy przeczyste
Wielbią na wieki bez końca. Amen.