Święto to posiada własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

Na Godzinę Czytań

1. Wieczyste światło Kościoła,
Jego świetlista ozdobo,
Tomaszu, wyproś nam łaskę,
Gdy dzisiaj ciebie sławimy.

2. Przez serce czyste i proste,
I umysł jasny, bez skazy,
Szczęśliwszy byłeś od innych,
Bo jaśniej Boga widziałeś.

3. Głębie niebiańskich tajemnic
Przejrzałeś bystrym umysłem
I hojnie darzysz potomnych
Obfitym prawdy pokarmem.

4. W co wejrzał prawy twój umysł,
Co ci Duch Święty objawił,
Wykładasz w pismach przejrzyście,
Od Pana biorąc pochwałę.

5. W bliskości Boga wciąż trwałeś,
Niewinny, cichy i skromny.
Teraz jak słońce jaśniejesz
Wśród miłośników mądrości.

6. Chwała bądź Trójcy Najświętszej,
Którą za twym wstawiennictwem
Pragniemy wiecznie oglądać,
Nową Jej pieśń wyśpiewując. Amen.

 

Na Jutrznię

1. Odwieczny Blasku Ojca oraz Słowo,
Który stworzyłeś wszelkie dobro świata,
Ku Twojej chwale hymn wyśpiewujemy,
Stwórco światłości.

2. Ty, co oświecasz swą oblubienicę,
Pokarmem prawdy hojnie ją obdarzasz,
Ofiarowałeś jej świecącą jasno
Gwiazdę – Tomasza.

3. Czysty w swym życiu, o czystym umyśle,
Śmiało wstępuje w głębiny rozumu,
I po nich kroczy swobodnie i pewnie,
Aniołom równy.

4. Ten, który dla nas w Zakonie jest bratem,
Jaśnieje niby księżyc nad gwiazdami,
Przez tyle wieków jest światłem na drodze
I wzorem życia.

5. Pełni podziwu dla wspaniałych skarbów,
Które ten wielki uczony dał światu,
Prośmy, by zawsze wspierał nas modłami
I wiódł nauką.

6. O Chryste, z Ojcem wzajemnej Miłości!
Twą chwałę śpiewać chcemy nieustannie
Wespół z Tomaszem tam, gdzie świecisz jako
Słońce prawdziwe. Amen.

 

Na Nieszpory

1. Ciebie, Tomaszu, wysławiamy wszyscy,
Patrząc na Twoje świetliste oblicze,
Prosząc, byś światła ze źródła Bożego
Hojnie nam wszystkim udzielał.

2. Sławimy ciebie za twe czyste serce,
Co do aniołów podobnym cię czyni,
A teraz daje ci widzieć bez końca
Boskiego Mistrza oblicze.

3. Nie cieszą ciebie bogactwa tej ziemi,
Krzyż swój pokornie niesiesz za Jezusem,
Pośród utrapień poszukując stale
Jedynie chwały Chrystusa.

4. Blaskiem swej wiedzy oświecasz nas wszystkich,
Więc pomóż wiernie stać na straży prawdy;
Spraw, aby ludzie, pragnąc tylko dobra,
Kochali prawo Chrystusa.

5. Niechaj pieśń wiecznie głosi chwałę Trójcy,
Która cię wieńczy w niebie zaszczytami;
Niech da, abyśmy cieszyli się z tobą
Darem wiecznego pokoju. Amen.