Już za niecały rok rozpoczną się obchody jubileuszu 800-lecia istnienia dominikanów.

Zakon Kaznodziejski założył święty Dominik Guzman, Hiszpan, który na początku XIII wieku w południowej Francji skupił wokół siebie grupę wędrownych kaznodziejów. Pierwszy klasztor dominikański powstał w 1215 roku w Tuluzie, zaś 22 grudnia 1216 roku papież Honoriusz III wydał bullę zatwierdzającą nowy zakon w oparciu o regułę świętego Augustyna.

Dominikanie położyli wielkie zasługi dla odnowy życia chrześcijańskiego w średniowieczu oraz podejmowali działalność misyjną na wschodnich krańcach Europy, w obu Amerykach – gdzie zasłynęli z obrony prześladowanych Indian, a także w Azji.

Zakon wydał wielu znamienitych teologów – wśród nich żyjącego w XIII wieku świętego Tomasza z Akwinu, którego zaliczono w poczet doktorów Kościoła. Do Zakonu należeli także wybitni mistycy – św. Katarzyna ze Sieny czy mistrz Eckhart.

W ciągu prawie 800 lat istnienia Zakonu Kaznodziejskiego czterech dominikanów było papieżami: Innocenty V, Benedykt XI, święty Pius V i Benedykt XIII. To właśnie od czasów pontyfikatu Piusa V w połowie XVI wieku papieże noszą białe sutanny – od koloru dominikańskich habitów.

Do Polski dominikanów sprowadził święty Jacek Odrowąż, który w 1223 roku założył pierwszy klasztor nowego zakonu w Krakowie. W kolejnych latach klasztory dominikańskie powstały także we Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i Poznaniu.

Zakon Kaznodziejski liczy na całym świecie około 6500 braci, którzy pracują w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach. Obecnym generałem zakonu jest francuski dominikanin, o. Bruno Cadoré – 86. następca świętego Dominika.

Polską Prowincję Dominikanów tworzy około 450 braci, którzy żyją w kilkunastu klasztorach i domach zakonnych. Polscy dominikanie pracują także m.in. na Białorusi, Ukrainie, a także w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, w Afryce oraz na Dalekim Wschodzie Azji i w Australii. Przełożonym Polskiej Prowincji jest o. Paweł Kozacki.

Poza męską gałęzią Zakon Dominikański tworzą także mniszki (w Polsce w trzech klasztorach: na krakowskim Gródku, w Świętej Annie k/Częstochowy i w Radoniach k/Warszawy) oraz świeccy dominikanie (w 23 fraterniach).