Wśród kandydatek do beatyfikacji jest dominikańska tercjarka z Hiszpanii, natomiast bliżej kanonizacji znalazła się współzałożycielka jednego ze zgromadzeń sióstr dominikanek czynnych.

Na mocy papieskiej decyzji z 6 grudnia został zatwierdzony dekret o heroiczności cnót pięciorga służebnic Bożych.

Wśród nich jest Prakseda Fernández García. Urodziła się w Puente de la Luisa w Hiszpanii 21 lipca 1886 r. Wzorowa matka i żona. Prawie całe swoje życie spędziła w Valle di Mieres, w środowisku górniczym, nękanym ciągłymi niepokojami politycznymi, społecznymi i religijnymi. Chociaż sama pochodziła z zamożnej rodziny, poślubiła skromnego robotnika elektryka; wspólnie prowadzili życie w duchu ewangelicznego ubóstwa.

Swoje późniejsze wdowieństwo Prakseda przyjęła w pełnej zgodzie na wolę Bożą, wyróżniając się przy tym duchem modlitwy, pokuty oraz pełniąc dzieła miłosierdzia względem ciała i ducha. Aktywnie angażowała się w życie Trzeciego Zakonu Dominikańskiego.

Kiedy w parafii zabrakło proboszcza, zastępowała go wspomagając chorych i konających, chrzcząc dzieci i prowadząc publiczne modlitwy. Zmarła w Oviedo 6 października 1936 r. w wieku 50 lat, w czasach okrutnych prześladowań religijnych podczas hiszpańskiej wojny domowej.

Od momentu promulgacji tego dekretu przysługuje jej tytuł „czcigodnej służebnicy Bożej”. Do beatyfikacji potrzebny jest teraz już tylko udokumentowany i zatwierdzony przez Stolicę Apostolską cud, otrzymany dzięki modlitwie przez jej wstawiennictwo.

Heroiczność cnót potwierdzono także – oprócz Praksedy – w życiu Elisabetty Tasca (z Włoch), matki trzynaściorga dzieci; pochodzącej z Sycylii siostry Carmeli od Jezusa oraz siostry Marii Séiquer Gayá, a także czeskiej zakonnicy, s. Vojtěchy Hasmandovej, przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.

Będą kolejne święte

Papież Franciszek uznał także cuda za wstawiennictwem trzech błogosławionych zakonnic, co otwiera im drogę do kanonizacji. Są to: beatyfikowane w 2009 r. błogosławiona siostra Maria Alfonsina Danil Ghattas (1843-1927), współzałożycielka zgromadzenia sióstr od Najświętszego Różańca, pierwszego palestyńskiego zgromadzenia żeńskiego, oraz błogosławiona siostra Joanna Emilia De Villeneuve, założycielka Zgromadzenia Sióstr od Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, zwanych „błękitnymi siostrami z Castres”.

Trzeci z cudów przypisywany jest wstawiennictwu znanej i czczonej także w Polsce błogosławionej siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, zwanej Małą Arabką; jej beatyfikacji dokonał w 1983 r. papież św. Jan Paweł II.