W święto św. Alberta Wielkiego cztery osoby złożyły przyrzeczenia czasowe, a jedna rozpoczęła nowicjat.

Po uroczystości konferencję wygłosił asystenta fraterni, o. Marek Pieńkowski, a następnie wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział we wspólnym posiłku.

Warto dodać, że fraternia świętych Dominika i Franciszka spotyka się przy klasztorze… franciszkanów w Sanoku i jest otoczona życzliwą opieką tamtejszych ojców.