Gospodarzami wydarzenia byli bracia z klasztoru w holenderskim Hussein.

Rada została przez nich bardzo serdecznie przyjęta. Dzięki spotkaniu także sami radni mieli okazję poznać się bliżej. Ich wyboru dokonano w maju w Bolonii na spotkaniu przedstawicieli wszystkich europejskich prowincji, w których są obecni świeccy dominikanie.

Członkowie Rady przyjrzeli się ponownie postanowieniom spotkania w Bolonii: zarówno decyzjom, które zostały wówczas podjęte, jak i zadaniom, które w najbliższych latach zostały przed nimi postawione.

Podczas spotkania nie zabrakło okazji do nawiązania kontaktu z fraternią holenderską. Świeccy dominikanie z tego kraju podzielili się doświadczeniem życia dominikańskiego w swoim konkretnym kontekście politycznym, kulturowym i osobistym. Bardzo chętnie słuchali także o doświadczeniach osób, które żyją we fraterniach w innych krajach – w Norwegii, Rosji, na Słowacji i we Francji.

Pomysły i zadania

Dzięki rozmowie z przedstawicielami fraterni holenderskiej Rada zebrała kilka pomysłów, które będzie starała się zrealizować w najbliższych miesiącach. Jak wskazywali gospodarze, Rada ma ważne zadanie w podtrzymywaniu łączności między poszczególnymi prowincjami a całym Zakonem. Ma także możliwość wspierania lokalnych inicjatyw i przenoszenia ich na poziom ogólnoeuropejski – tak jak miało to miejsce w przypadku apelu dominikanów z Prowincji Francuskiej w sprawie pomocy chrześcijanom w Iraku.

Za ważne wyzwanie uznano także osobiste spotkania z zainteresowanymi fraterniami w poszczególnych prowincjach i wikariatach. Zaproponowano także ułożenie wspólnej, europejskiej modlitwy: każda z prowincji lub wikariatów mogłaby zaproponować jedno lub dwa zdania i przekazać tak wzbogacony tekst kolejnej prowincji.

Kolejne spotkanie Europejskiej Rady Fraterni Świeckich Dominikanów odbędzie się w pierwszym półroczu 2015 r.

Przez najbliższe cztery lata

W skład wybranej w maju Rady weszły dwie dotychczasowe członkinie: Eva Zudorova ze Słowacji i Leny Beemer de Vos z Holandii, a także Aksel Misje z Norwegii, Arnaud Kientz z Francji i Olga Rozhmikova z Rosji. Na pracę na rzecz świeckich dominikanów w Europie nowym radnym udzielił błogosławieństwa promotor generalny, o. Rui Lopes.

Warto zauważyć, że wobec zbliżającej się reorganizacji struktur Zakonu w Europie Środkowo-Wschodniej, wikariat Rosji i Ukrainy, do którego obecnie należy jedna z nowych członkiń Rady, przejdzie pod opiekę Polskiej Prowincji. Olga Rozhmikova mieszka w Sankt Petersburgu, jest przełożoną fraterni w Moskwie. Chrzest przyjęła w wieku dorosłym, a 10 lat temu złożyła swe pierwsze przyrzeczenia jako świecka dominikanka.