Tradycja podaje, że pewnego razu św. Dominik znalazł się w zachwyceniu przed Obliczem Bożym i ujrzał tam Chrystusa i Jego Matkę.

Wszystkie zakony były zgromadzone dookoła Chrystusa. Nie było wśród nich tylko dominikanów. Święty Patriarcha rzucił się z płaczem do stóp Zbawiciela, pytając o powód odrzucenia jego Zakonu. Pan Jezus odpowiedział, że troskę o Zakon powierzył swojej Matce. Na znak Zbawcy Najświętsza Maryja Panna rozchyliła swój płaszcz i św. Dominik ujrzał, jak wokół Niej gromadzi się niezliczona rzesza przedstawicieli jego rodziny zakonnej.

Poznaj więcej opowieści o opiece Maryi nad dominikanami

 
Święto to zostało ustanowione przez papieża Benedykta XIII w 1725 roku i wyznaczone pierwotnie na dzień 22 grudnia – w rocznicę zatwierdzenia Zakonu przez papieża Honoriusza w 1216 roku. Obecnie obchodzi się je 9 maja.