Antoni Ghislieri urodził się w 1504 roku w Bosco (w Piemoncie) w ubogiej rodzinie.

Wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w wieku lat czternastu i otrzymał imię zakonne Michał. Odznaczał się cierpliwością i pokorą, zamiłowaniem modlitwy i gorliwością w przestrzeganiu reguły zakonnej. Heroiczne cnoty i zdolności ukrywane przez pokorę sprawiły, że otrzymywał stopniowo godności: profesora w Bolonii, inkwizytora wiary w Lombardii, komisarza generalnego Inkwizycji, biskupa Nebi i Sutry, kardynała NMP „supra Minervam”, wreszcie został obrany papieżem pod imieniem Piusa V.

Pomódl się hymnami do św. Piusa V

 
Jako papież wprowadzał w życie uchwały Soboru Trydenckiego, dokonał reformy liturgii (tzw. reforma piana), wydał ujednolicony Mszał i Brewiarz Rzymski, pracował ze stanowczością nad reformą obyczajów i walczył z herezją luterańską. Zorganizował kampanię wojenną, która zakończyła się ostatecznym rozgromieniem potęgi muzułmańskiej pod Lepanto w 1571 r. W dniu decydującej bitwy papież zarządził pokutną procesję różańcową w Rzymie. Na pamiątkę zwycięstwa ustanowił święto NMP Zwycięskiej, które następnie stało się świętem Królowej Różańca Świętego (7 października).

Krótki, bo trwający tylko sześć lat pontyfikat był jednym z najowocniejszych w XVI wieku. Papież Pius V zmarł w 1572 roku. Jego relikwie znajdują się w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Kanonizował go Klemens XI w 1712 r. Na obrazach przedstawiany jest w szatach pontyfikalnych.