Wezwanie do pokuty

Jesteśmy w ostatnich tygodniach świadkami ujawniania wielkiego zła.